Sunday, July 21, 2024

ၼမ်ႉတဵင်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆလႄႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉတဵင်းယိုင်ႈ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼွင်းပႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။

Photo Langkhur Youth- ႁၢင်ႈၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼမ်ႉတဵင်းၶိုၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁိမ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ သေးတၢၼ်း ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ We Love Langkho ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼမ်ႉၼႆႉ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၽႅဝ်တီႈဢၼ်ဝႃႈ We Love ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼမ်ႉၼႆႉ မၼ်းတႄႇထူမ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး၊ ၶမ်ႈဝႃးတေႃႇၼႂ်ၼႆႉ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ တေႃႇပေႃးၽႅဝ် တင်းဝၢၼ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇသဝ်းဝႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈၼမ်ႉတဵင်းယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၸိုင် ထူမ်ႈထိုင်ပႃး ႁိူၼ်းယေးႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်။   

ၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်မၼ်းလုၵ်ႉတင်းမိူင်းၵိုင်မႃး လႆလတ်းမိူင်းၵိုင် လၢႆးၶႃႈ လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၼႃးၵူင်းသေ လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉၶူင်းတီႈ တႃႈသူပ်းတဵင်း ။ မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပေႃးၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉတဵင်းၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇတုၼမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမႃးတႃႇသေႇ။   

ၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ ၼွင်းယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၵေႃႈဝႆး ယူပ်ႈလူင်းၵေႃႈဝႆးမိူၼ်ၵၼ်။ ၵမ်ႈၼမ်တေယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ     ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း သင်ဝႃႈဢမ်ႇတၼ်းၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ၸိုင် လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ၵေႃႈမီးမႃးတႃႇသေႇ။    ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo Langkhur Youth- ႁၢင်ႈၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021

“ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈတေ ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိဝႆႉၶႃႈ။ ထုၵ်ႇလီ တေႃႉၶူဝ်းၶွင်ၶိုၼ်ႈဝႆႉၼိူဝ်ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီတေႃႉၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈၵၼ်ၼႆၵေႃႈ တေယၢပ်ႇ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈၼေႈ။ ပေႃးမၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃး ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၵူဝ်လႆႈလူႉသုမ်းၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈပၼ်သတိဝႃႈ ၸိူဝ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉၶူဝ်းၶွင်ဝႆႉၼိူဝ်ႁိူၼ်းတႄႉ တေလီၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၾႃႉၵၢမ် ၾႃႉငိုပ်း ၾူၼ်တူၵ်းမႃးမီးသွင်သၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ တူၵ်းထႅင်ႈ ၼႆတႄႉ လႅပ်ႈတေလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ ၾင်ႇၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇသၢင်ႈၾၢႆၵဵင်းတွင်း မွၵ်ႈပီ 2003-2004 ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉ လိူဝ်ႁႅင်း၊ လႆႈဝႃႈၼွင်းႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းၼမ်ႉတဵင်းလႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ထူမ်ႈဝၢၼ်ႈထူမ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလွင်ႈၼမ်ႉလူႉတၢႆၸွမ်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈတူၵ်းၸႂ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသေ လူႉတၢႆၸွမ်းၵေႃႈမီး  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း