Wednesday, June 7, 2023

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၸုတ်ႇၽဝ် ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 သေ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈပပ်ႉ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ် ႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – CJ/ ၵူၼ်းမိူင်း ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈပပ်ႉ 2008

ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ပႆတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်းသေ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ပပ်ႉပိူင် ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႈၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်းလၢႆး ၵတ်းယဵၼ်ဢေႃႈ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉ မိူဝ်ႈ ဢဝ်ပပ်ႉ လၵ်းမိူင်း 2008 သေ ၸုတ်ႇၽဝ်ဢေႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႉလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉသေ တေလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ 4 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ် ၵႂႃႇယဝ်ႉ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵိုတ်း 3 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း/ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ – မီး ယိူင်းဢၢၼ်း 4 ၶေႃႈ။ (1) တေသၢၼ်ၶတ်း ႁႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ပုတ်းပင်း၊ (2) တေတေႃႇသူႈ ႁႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈ ပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊတီႊမူဝ်ႇၶရေႊသီႊ၊ (3) ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ၸိူဝ်းၺႃးတီႉဝႆႉ လႄႈ (4) မွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း (လၵ်းမိူင်း) 2008 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ တွၼ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်း၊ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈပပ်ႉ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းသမ်ႉ တေၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း တင်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း တွႆႇမေႃႈ တွႆႇပုင်း သူင်ႇႁႅင်းၸႂ် ပၼ်ၽူႈ ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း လႄႈ လိုပ်ႈႁေႃႈ သိုၵ်းမိူၵ်ႈ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း