Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလိုပ်ႈလမ်း

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈယုၵ်ႉမိုဝ်း 3 ၼိဝ်ႉသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူႈဝၼ်း၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၺႃးၽုင်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလိုပ်ႈလမ်း။

Numkham Youth – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးၽုင်သိုၵ်းလိုပ်ႈလမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ယုၵ်ႉမိုဝ်း 3 ၼိဝ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလိုပ်ႈလမ်း – ၼုမ်ႇၸၢႆး ၼုမ်ႇယိင်း ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇၵၢၼ်ႉဢမ်ႇထွႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃး ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၶီႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ႁူႉၽႂ် မၼ်းသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၶႃႈ။ ၵႃးယေး/သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်း လမ်းတီႉ တၢင်းလင် ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢႆႈၽုင်ၵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႉတၢင်းတၢင်းသေ ယဝ်ႉၵႂႃႇၶႃႈ၊ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၺႃးတီႉ ဢမ်ႇၺႃးၺွပ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်လၢႆးၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း။ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်း တၢင်း 40 ဝၼ်းပၢႆ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈသေဝၼ်း။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း) တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၺႃးၽုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း