Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၶူဝ်လမ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၶူဝ်လမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၶူဝ်လမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ 11/2/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တႄႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ပႆထိုင်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တင်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢိၵ်ႇပႃး ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တႄႇဢဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈၶူဝ်လမ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးၸမ် 200 ၵေႃႉၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ တေပႃးၵူၼ်းမိူင်း မေႃယႃ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႃးၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁၼ်ၵူၼ်းဢေႇဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူၼ်ၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၶႂ်ႈၼမ်လိူဝ် ၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၼမ်ႉ ၸၢင် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁႅင်းၵူၼ်းၶႂ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်လိူဝ်ၵူႈဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဢွၼ် ၵၼ်ပႆလႅပ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ပိၵ်ႈ ဢိုတ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း တေႃႇထိုင် 12 မူင်း ၸင်ႇတေယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉ မႃးသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်ယွၼ်းႁႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းပၢႆႉသေ ယုၵ်းၼႄ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း