Tuesday, June 18, 2024

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသုင်သုတ်း ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးပၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ပဵၼ်ၸုမ်ႈၶူးဢၼ်သုင် သုတ်း ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး ဝႃႈၼႆ။

Image: SSBU/ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်သႃသၼႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇၶျႃႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈ သွၼ်လိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၵမ်မထၢၼ်း၊ ၾၢႆႇပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃလႄႈ ၾၢႆႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း တႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၸဝ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး တူၼ်ၼိုင်ႈ ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပိင်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိတၵၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈၶူးလူင် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်ႈၶူးသုင်သုတ်းၾၢႆႇႁေႃးတြႃး။ ၸုမ်ႈၶူးၾၢႆႇႁေႃးတြႃးၼႆႉ တင်းမူတ်းတေ မီးသွင်ၸၼ်ႉ။ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်ႈသုင်သုတ်းယဝ်ႉ။ ၸုမ်ႈၶူးႁေႃးတြႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈတင်းသွင်ၸုမ်ႈ ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၼႂ်းပီၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်ႈၶူးၾၢႆႇႁေႃးတြႃး မႁႃထမ်မၵထိၵ ပႁုၸၼ ႁိတထရ ။

မိူဝ်ႈသၢမ်ပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၾၢႆႇႁေႃးတြႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ပဵၼ်ထမ်မၵထိၵ ပႁုၸၼ ႁိတထရ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၸုမ်ႈၶူး တီႈၸဝ်ႈတူၼ် ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိၼႆႉ မီး 5 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၾၢႆႇပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ သွင်ပွၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၶျႃႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇႁေႃးတြႃးၼႆႉ သွင်ပွၵ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 5 ပွၵ်ႈ။ ပဵၼ်ၸုမ်ႈ ၶူးၾၢႆႇပူၵ်းပွင်သႃသၼႃ၊ ၸုမ်းၶူးၾၢႆႇ ၶျႃႉလိၵ်ႈ၊ ၸုမ်ႈၶူးႁေႃးတြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၸဝ်ႈလႆႈတႄႇႁပ်ႉမႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2008 ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ 2010 ၊ 2012 မိူဝ်ႈ 3 ပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီ 2021 ၼႆႉ လႆႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ” – ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပိၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်မႃး ၼႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးထႅင်ႈလၢႆတူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မူႇၸေႊ၊ လၢင်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း