Tuesday, June 18, 2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 1,000 လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼင်ႈ ၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတမ်းဝၢင်းဝႆႉမီး 1000  ႁၢၼ်ႉပၢႆ ပၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးယူႇလီၸီႉသင်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးတီႈၼိုင်ႈ

ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇၶၢႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇတင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23/12/2020 မႃး။   

- Subscription -

ဢူးၼေႇလိၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈ ၶႂၢင်ႉပၼ်ၵူၼ်း မႃး ၼင်ႈၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸီႉသင်ႇ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉ A (ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉမၢႆမီႈ 17 ၶေႃႈ) လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၸွမ်းၼင်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉတႄႉ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမူတ်းသႂ်ၼၼ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉ A ပွင်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းၼင်ႈၵိၼ်လႆႈ  ၊ သင်ဝႃႈႁၢၼ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၽဵၼ်ႈမႅၼ်ႈသေ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄးသမ်ႉမၢႆပဵၼ် ၸၼ်ႉ B  ၊ ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉဢၼ်ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈသေဢိတ်းသမ်ႉဝႆႉပဵၼ် ၸၼ်ႉ C  သေ ပႆႇၸၢင်ႈပၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈၽေးၵႃႇလၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တူၵ်း၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸင်ႇလႆႈ တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈလူတ်းယွၼ်ႇမၢႆမီႈပၼ်၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵိၼ် လႆႈၼင်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၼႆလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းမၢႆမီႈ 17 ၶေႃႈသေ လူင်းထတ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်- ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢူးၼေႇလိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ၊ ဢၼ်မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်သေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယင်းပႆႇပၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ 

  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်း၊ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၵမ်ႈၼမ်လႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23/9/2020  မႃး  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လဵၼ်ႈႁႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢၼ် ၸီႉသင်ႇ ၸူးၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်း  ၼင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ် တႃႇၵႅတ်ႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း