Saturday, July 20, 2024

ၶၼ်တႅင်သူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်မီးႁႅင်းၸႂ်

Must read

ၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ/တႅင်ၾၢင်၊ တႅင်ႁွမ်  တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ တႃႇသူင်ႇၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈ   ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်မီးႁႅင်းၸႂ်ပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ။

Image: U Kyaw Min/ ၵႃးတၢင်ႇတႅင် ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၸူးတီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ

ႁၢင်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶိုၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင်ၸမ်ႇပူႇ (တႅင်ၾၢင်) တင်း တႅင်ႁွမ်  မိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်   တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၶၼ်တႅင်ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃး တၼ်ႊလႂ် 3-4 ႁဵင်ယႂၼ်ႊၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ် 7-8 ႁဵၼ်ယႂၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်  လွၵ်းၵၢတ်ႇတႅင် ၶိုၼ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃး  ။  ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၾၢႆႇၶႄႇသမ်ႉၼမ်၊ႁႅင်းသူင်ႇဢွၵ်ႇသမ်ႉဢႄႇလႄႈ   ၶၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ  ၵေႃႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႈမိူင်းမိူင်း။   ဢိၵ်ႇပႃးတီႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ105 လၵ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၾၢႆႇၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်၊ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶၼ်မၢၵ်ႇမႆႉတူၵ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉၶၼ်တႅင်ၼိုင်ႈတၼ်ႊလႂ် လႆႈ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ႁဵင်ယႂၼ်ႊထိုင် 2 ႁဵင်ယႂၼ်ႊ  ၵူၺ်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉမႃး တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉမႃးၼမ်လႄႈ ၶၼ်တႅင်ၼႆႉ ၼိုင်ႈတၼ်ႊၶိုၼ်ႈထိုင် 3-4 ႁဵင်ယႂၼ်ႊငိုၼ်းၶႄႇ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶၼ်ၶႄႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် တၼ်ႊလႂ် 7-8 ႁဵင်  ယႂၼ်ႊ -လုင်းၶိၼ်ႇမွင်ႇလၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇသူၺ်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေလႆႈဝႃႈ မီးႁႅင်းၸႂ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးဝႃႈ ၶၼ်တႅင်ၼႆႉ ၶႅမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးတႄႉတႄႉၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်တႅင်ၵႂႃႇထႅင်ႈဢေႃႈ။ ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၼႆႉ ၶၼ်မၼ်း  ဢမ်ႇၶႅမ်ႉသေဢိတ်းဢွၼ်ၵၼ်သုမ်း၊ ႁႅင်းၸႂ်ပေႃး တူၵ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် – မိူင်းၶႄႇ မႃးတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပိုတ်ႇ တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း