Saturday, July 20, 2024

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 70 ပၢႆ ၵၢတ်ႇလႆႈပိုတ်ႇထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၺ်း

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 74 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 10 ၵေႃႉလႄႈ ထိုင်တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇတတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၶၢႆၵၢတ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢတ်ႇဢႃးၶႃႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 74 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်း ယႃယဝ်ႉ 9 ၵေႃႉ။ ၵိုတ်း 65 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပၼ်ၶဝ်ႈၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵၢင်ဝၼ်း၊ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈသမ်ႉၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၸၢႆႇတေႃႇၵၼ် တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉထိုင် 10 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ တေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တေဢမ်ႇလႆႈဝၢင်းၶၢႆ သိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ် မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၼၢင်းႁွမ် ၽူႈၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵၢတ်ႇၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး 4-5 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၵၢတ်ႇၼႆႉ တေႃႇထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၺ်းၶႃႈ  ။  မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈပိုတ်ႇၶၢဝ်းလဵဝ် ၵူၺ်း ၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇယဝ်ႉ  ”- ဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးလင်တတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢတ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ၵႂႃႇၸၢႆႇ ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းယမ်ႉ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်  -ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးမၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈ ပဵၼ်ၶိင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်းတႄႉ ပေႃးပဵၼ်ၼႆ ၵူၼ်းသမ်ႉ တေဢိတ်ႇၵၼ်လိူဝ်ၵဝ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ တေၼႅၼ်ႈႁိပ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ၵႂႃႇ ၸၢႆႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ပေႃးဝႃႈပိုတ်ႇတင်းဝၼ်းၼႆ ၵူၼ်းၼႆႉ တေႁၢင်ႇႁီႈ ႁၢင်ႇႁၢႆးသေ မႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢတ်ႇသၢၼ်သၢႆး၊ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၵၢတ်ႇဢႃးၶႃႇ၊ ၵၢတ်ႇပယိၼ်ႉၼွင်ႉလႄႈ ၵၢတ်ႇသျၢၼ်းယူဝ်းမ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတေလႆႈၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ် တေႃႇထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းဝႆႉၵၼ် တင်းၼမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပူင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ မၢင်ဝၢၼ်ႈ မၢင်ဢိူင်ႇ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ Lock down ဝႆႉၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းၶိုၼ်ႈ မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း