Wednesday, July 17, 2024

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈၼမ်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ

Must read

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈၼမ်းလႄႈ  ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢႆလီ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယဝ်ႉသေ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ မိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

Photo:by Aung Win facebook/ လုင်းသြႃႇဢွင်ႇဝုၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၵေႃႉထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ   ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈ႞ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈလူင်းႁူင်း ယႃမႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ၶႅၼ်းမႃး လွႆးလွႆးယဝ်ႉ။ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃမႃး တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၵေႃႉလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၵေႃႉမၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်းၼႆႉ ၺႃးယိုဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/11/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ  တီႈႁိူၼ်းမၼ်း။ ၵူၼ်းႁၢႆႉယိုဝ်း 4 ၵမ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈပုမ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈလင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “  ပဵၼ်ၽႂ်မႃးယိုဝ်းသေၵေႃႈယဝ်ႉ  တႃႇတေႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁႃလိုပ်ႈလမ်းတီႉ  ၸွမ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးၸႂ်ယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၵေႃႈလီ   ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်း ယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်/ ၸုမ်းလႂ်ၼႆတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်။  ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈယၢမ်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်း ႁိူၼ်းမၼ်း ပႃးၸဵမ်တူဝ်မၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ၊  ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢိၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း