Saturday, July 20, 2024

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢဝ်တီႈၼင်ႈတင်း 4 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ် တႃႇတင်း 4 တီႈၼင်ႈ  ။  

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵဵင်းတုင် ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ပေႉပုၼ်ႈလႆႈၶႅပ်းမႄးဝႆႉၼမ်သုတ်း။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးဝုၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း NLD လၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လုင်းၶဝ်ပေႉဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ UEC ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႃႈ။ ပႂ်ႉ UEC ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတႄႉ တေတႅတ်ႈၼႅတ်ႈလီ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇသမ်ႉ ၸၢႆးဝုၼ်းသႅင် ၼေႃႇၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လုင်းၸၢႆးဝုၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢူးၵျေႃႇသီႇႁ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 လႄႈ Dr. ဝၼ်ႇၼသူဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈဝႆႉတင်းမူတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း