Thursday, July 18, 2024

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢႆႉပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းလူင်ႈၼႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈမေႃးၵၼ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႉယၢၼ်ႇဢွင်ႇမျေႇ ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢႆႉဢဝ်ပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း မၢႆ 1,2,3,4  ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ  ဝၢႆးၶၢႆႉပုင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပွင်ႇ ၶၢဝ်ႇၸူး တီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇလႄႈ  လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo-ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ/ ပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၵိုင်ႉၶၢႆႉၸူးႁူင်းပလိၵ်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸူးတီႈၽူႈတႅၼ်းႁဝ်းဢွၼ်တၢင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶၢႆႉပုင်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၵပ်းၾူၼ်းၸူးၽူႈ တႅၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ထဵင်မေႃးၵၼ်တင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶႃႈဢေႃႈ။ ၽူႈတႅၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တီႈတႄႉမၼ်း ပေႃးလူဝ်ႇၶၢႆႉပုင်းမၼ်းၼႆၸိုင် တေလႆႈပွင်ႇလႅင်းၸူးပႃႇတီႇႁပ်ႉ ႁူႉယဝ်ႉၸင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶၢႆႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းၶၢမ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်းမေးထတ်းတူၺ်း ပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈၶိုၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈတီႈလႆႈၶၢႆႉပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် (ပၵူဝ်း) ၼၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၸင်ႇႁိပ်ႈဢဝ်မႃးမွပ်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼႆဝႃႇ၊ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ” – ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ   တေၶၢႆႉပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၸိုင်   ပႃႇတီႇလႄႈသင်၊ ၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊလႄႈသင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈႁူႉၸွမ်းၵၼ်  ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶၢႆႉ   ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းလဵဝ်သေ ၶၢႆဢမ်ႇလႆႈ ၼႂ်းမၢႆမီႈမီးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပွၵ်ႉယၢၼ်ႇဢွင်ႇမျေႇသေ ၶၢႆႉၸူးတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ တင်း မူတ်းမီး 4 ပုင်း  ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပလိၵ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈ/ယေး ၶိုၵ်ႉတွၼ်း(အထူးရေး) တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်းမီး 200 ပၢႆ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း