Wednesday, June 19, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 3 လၢၼ်ႉ 6 သႅၼ်ပၢႆ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး 3,634,000 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆးၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 လိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းတိတ်ႉ) တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 3,634,000 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 3 လၢၼ်ႉ 1 သႅၼ်ပၢႆ။ ပီ 2020 ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈ 5 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ  ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး – “ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်လိူဝ်ပီ 2015 ” – ဝႃႈၼႆ။

 မိူင်းတႆးၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 55 ၸႄႈဝဵင်း။ တႃႇ 49 ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2 ဝႃႉ –  တႃႇ 5 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ  ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး 1 ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ၊ 2015 ၵေႃႈ  ဢမ်ႇၸတ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယၢမ်းလဵဝ် လိူဝ်သေ 6 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ လႆႈသုမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။

ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွတ်းၸၢၼ်းမီး 1,699,000 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 1,440,000 ပၢႆလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသမ်ႉ 480,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 32 ပႃႇတီႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ UDP တႄႉ  ထုၵ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႈလႄႈ တင်းမူတ်းတေမီး 31 ပႃႇတီႇၵူၺ်းယဝ်ႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉမီး 3,331 ႁူင်း။ ပီ 2020 ၼႆႉတႄႉ တင်းမူတ်းမီး 3,591 ႁူင်း ၼႆယဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း