Saturday, June 15, 2024

UEC ဝႃႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းယူႇ

Must read

UEC တွပ်ႇမႃးဝႃႈ တႃႇ 4 ဢိူင်ႇလူင် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ ဢမ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉတီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယူႇတီႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တွပ်ႇမႃးဝႃႈ တႃႇ 4 ဢိူင်ႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇထလၢင်း၊ သၢႆးၶၢဝ်၊ မိူင်းယွၼ်းလႄႈ လွႆလၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေ ဢမ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵူႈတီႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵျေႃႇဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ 4 ပႃႇတီႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈ UEC ၶဝ်တွပ်ႇမႃးဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇယုၵ်းလိူၵ်ႈလႆႈ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဢမ်ႇယုၵ်ႉ လိူၵ်ႈလႆႈၼႆ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးတေၵႂႃႇတီႈၶဵတ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်ၼႆ တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ လူင်ႈၼႃႈ 2 ဝၼ်း တီႈၶွမ်ႊမ သျိၼ်ႊ။ ပေႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊသမ်ႉ တိတ်းတေႃႇတီႈၸုမ်းဝႃႉၶဝ်သေ ပေႃးၶဝ်ပွင်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၵႂႃႇၼႆ လၢတ်ႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ”။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 4 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ  သိုၵ်းUWSA  ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။ ၽွင်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 4 ၸုမ်း မိူၼ် ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ လႃးႁူႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၸႄႈမိူင်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်းပဵင်းၼႆသေ ႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 17,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ သေတႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 12,736 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သေ လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ပေႃးမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈမၼ်းတႄႉယူႇၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၽွမ်ႉယူႇ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လႆႈတွတ်ႈမႄးယူႇ ၶဝ်ဢမ်ႇ မီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇယူႇလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈတွတ်ႈယူႇ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇတၢင်းၼိူဝ်ၸီႉသင်ႇမႃးၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉ 4-5 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသွၼ်ပၼ်ပႃးလၢႆး တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထုင်ႉ 4-5 ဢိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉသေတႃႉ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ။   

“ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးတၢင်းၼိူဝ်ၸီႉသင်ႇလူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶဝ်ၵေႃႈသႂ်ႇပၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၼႆ  ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်သႂ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉမၼ်းတိုၼ်းဢွင်ႇပေႉၶႃႈ ။ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၶႃႈ” ၸၢႆးၵျေႃႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်း 4 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 12 ႁူင်း  ။  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ သမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 59,730 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉပဵၼ် ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈဝႃႉ (ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇဝႃႉ 3 ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉဢၼ်မႂ်ႇ) ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႈလွင်ႈလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UBP ၊ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈ မုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ LNDP၊ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် )SNLD၊ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP လႄႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း