Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆၵွင်ႈယၢမ်းလၼ်ႇတၢႆလႅၼ်ၼႃး

Must read

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သႅၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆ ၵွင်ႈယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လၼ်ႇၵႆ ၶႃႈတူဝ်တၢႆလႅၼ်ၼႃး – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈတူဝ်ႇၵဝ်ႇတၢႆ။

Image: SSPP info/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလုင်းၸၢႆးပၼ်ႇ ၵေႃႉယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ တီႈမိူင်း

ဝၼ်းတီႈ 28/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးပၼ်ႇ ဢႃယု 52 ပီ ၵူၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ 19 လၵ်း၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈ 12 လၵ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢူမ်ပၢႆ ၵွင်ႈယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လၼ်ႇၵႆ ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်း ႁိမ်းလႅၼ်ၼႃးမၼ်းၸၢႆး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၼ်ႁႃ သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်း တီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းလႅၼ်ၼႃးမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ မီးၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၼႄးဝႃႈ ပီႈဢၢႆႈႁဝ်း ၸၼ်မၼ်း ဝႃႈၶိုင် ၵၼ်ႉၸၼ်။ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈၵေႃႈ တွပ်ႇ ၶိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မႃးသေႃႇၵူၼ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်း။ မၼ်းတေဢၢႆ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉ ဝူၼ်ႉၼမ် ဝူၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတူဝ်ၶိုၼ်း၊ တေပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်း တၢင်ႇလွင်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇမီးသင်” – ၸၢႆးၵွၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆး ၶႅၼ်ႈတွင်ႉ လုင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။ 

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးၵၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉၸႂ်ႈတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတႄႉ၊ ၸွင်ႇလႆႈပဵၼ်လိူင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်တႄႉဢမ်ႇတႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။  

ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းလၢတ်ႈၼေဝႃႈ လုင်းၸၢႆးပၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈ ပဵၼ်တီႈတိူင်ႇပၢင်ႇ ၼႂ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမူႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈမီးပၼ်ႁႃသင်မႃးၵေႃႈ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတၢင်းတိုဝ်းၵမ်သုၼ်ႇတူဝ် ၸွင်ႇမၼ်းၸၢႆးလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်လွင်ႈ မၢပ်ႇၼႄးႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတီႈပလိၵ်ႈပႆႇလႆႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ် ။ ၵၢၼ်ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸွင်ႇလႅပ်ႈမီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶႃႈတၢႆ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်ႇပႆႇလႆႈ မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးပၼ်ႇ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇ မွၵ်ႈတၢင်းႁိုင်သေ ယူႇတီႈလုၵ်ႈ လၢင်းၼၢင်းမေး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၸွမ်းၶႆႈလုင်းၸၢႆးပၼ်ႇ မွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထူပ်းႁၼ်တူဝ်လုင်းၸၢႆးပၼ်ႇ တီႈႁိမ်းလႅၼ် ၼႃးမၼ်းၸၢႆးသေ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈ တူဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်။ တေႃႈလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉမႄးၼၢင်းလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း