Saturday, July 13, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းသၢပ်ႇႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းတူၼ်းႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼွင်းလူၼ်ႉ ထူမ်ႈသူၼ်၊ ထူမ်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်။

Image: IDRP Mong Hsat/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 24/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3.30 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ  မႄႈၼမ်ႉသွၼ် လႆၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ – ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇလႅတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး ၼႂ်းဢိူင်ႇ မႄႈသွၼ်ႁွင်ႇ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈသွၼ်ၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မၢင်ႁိူၼ်း ထူမ်ႈပဵင်းဢႅဝ် မၢင်ႁိူၼ်းပဵင်းဢူၵ်း ၸိူဝ်းလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ၸွမ်းၵေႃႈမီး။

- Subscription -

ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းတႄႉ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း မီး ဝၼ်း႞ သွင်ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တၢင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ မႄႈၼမ်ႉသွၼ် တၢင်းတၢပ်ႈလွႆၶမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းဢေႃႈ။ ပေႃးလႆလူင်းလွႆမႃးၵေႃႈ မႃးၼွင်းထူမ်ႈႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ မၢင်ႁိူၼ်းထူမ်ႈပႃး ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ယေးၶဝ်ႈ ယွင်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သင်ၵေႃႈၼမ်ဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မီးပွၵ်ႉ မႄႈသွၼ်ၸၢၼ်း၊ မႄႈသွၼ်ႁွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉဝဵင်းမႂ်ႇ ၊ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မီး ပွၵ်ႉၼိုင်ႈ တေႃႇပွၵ်ႉ သၢမ်။ ဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ။

Image: IDRP Mong Hsat/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

ၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းဢိူင်ႇမႄႈသွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇလႅတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈ သေပီၶႃႈ။ ၵႄးၼမ်ႉသွၼ် ဢၼ်တေလႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတၼ်တိပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႃးမႃးၶုတ်းဢွၵ်ႇၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆး ႁႂ်ႈၼမ်ႉသွၼ် လႆႈလႆလူင်းၼမ်ႉတူၵ်းငၢႆႈတႄႉ တေဢမ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇ လိူၼ်ၵဝ်ႈ (တႆး) ၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လၢႆလၢႆဝဵင်း၊ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵေး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆ ၼွင်းထူမ်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆ ဝၢၼ်ႈၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်။ ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ထုင်ႉၼႃးႁႆးလူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမေႃၶမ်း မိူင်းၶမ်းသေ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵေးလူႉ လႆလူၼ်ႉၼွင်းလုပ်ႇ တူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း