Saturday, July 20, 2024

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ယိုၼ်ႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈၶေႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး  မီး 151 ၵေႃႉ။

ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းမီး 47 ၵေႃႉ (ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 19 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 18 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ 10 ၵေႃႉ) ၊ သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  11ၵေႃႉ(ပွတ်းႁွင်ႇ  6 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ) ၊ သၽႃး ၸေႈမိူင်း 93 ၵေႃႉ (ပွတ်းႁွင်ႇ 39 ၵေႃႉ ၊ပွတ်းၸၢၼ်း 36 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ 18 ၵေႃႉ)။

- Subscription -

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတေၶေႉၶဵင်ႇ 19 ၸေႈဝဵင်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 18 ၸေႈဝဵင်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ 10 ၸေႈဝဵင်း လႆႈႁူႉၸွမ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ငဝ်ႈငုၼ်း USDP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း