Tuesday, June 25, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ

Must read

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ ထိုင် 336 ၵေႃႉယဝ်ႉ သေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉယူႇ။

ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ တေတႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်။  ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ဝၼ်းတီႈ 4 သမ်ႉ တေပိုၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 11 သမ်ႉတေပိုတ်ႇၸၼ်ႉဢွၼ်။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ၵျူႊလၢႆႊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈၽႄႈလၢမ်းၼႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈတေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ   ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်မိူၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တင်းမူတ်ႊမီႊ 94168  ယဝ်ႉသေ ဢၼ်ႁၼ် ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 336 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တၢႆၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးယူႇ 6349 ၵေႃႉ- လႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း