Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 700 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထွႆထွၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ ၸူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃႇသိူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ၊ တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇတမႃႇယူင်ႇ ၼွင်ပိင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ၊ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵၢင် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ (1/7/2020) ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ သွၵ်ႈတဝ် ႁွႆးတိၼ် သိုၵ်းတႆး RCSS ၊ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃႇသိူဝ်ႇၵၼ်။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ပဵၼ် – ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈယေႇသၢၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၵူင်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉမိူၼ်ၽူႈၶဵၼ်သေ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း လၢႆႈတီႈလၢႆၵမ်း။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ထုင်ႉလွႆၵေႃႇ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈ ၸူး ဝႆႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆး ပႂ်ႉတူၺ်းၵၼ် 24 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း