Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၺွပ်း ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႄး RCSS ႁွင်ႉၵႂႃႇ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ပိုၼ်ၽႄႈ ၸီႉၼႄး ဝႃႈ သိုၵ်း RCSS မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလီႈ ဢိူင်ႇၶျွင်းတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 6 ၵေႃႉ ၺႃး ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ၵၵ်းႁွင်ႉ ၵႂႃႇ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၊ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇယွၼ်ႉသင် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ လွင်ႈတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇ ၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းသင် တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းဝႆႉယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းၼမ်ႉတူႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်မႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇ။ ဢမ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ သိုၵ်းလွႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပၼ်ႁႃ ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉ သမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းလၢႆး ႁဝ်းမႃးတီႉၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵပ်းတူၺ်းလၢႆၾၢႆႇယူႇ။ ၵူဝ်ပၼ်ႁႃ ယႂ်ႇၶိုၼ်း မိူၼ် ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈသေ တေပွၵ်ႈမႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း တီႈႁိူၼ်း၊ ၺႃးသိုၵ်း RCSS ၸွမ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းသင်တေႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတေမႃးႁၢႆးငၢၼ်းပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ၊ သိုၵ်း RCSS ၊ သိုၵ်း SSPP လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈ၊ တပ်ႉပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း