Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းထႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉ

Must read

သိုၵ်းထႆးလႆႈၶၢဝ်ႇ မီးၸုမ်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်း၊ ဢွၵ်ႇပႂ်ႉႁႄႉတၢင်းမူၵ်းတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၵဵင်းႁၢႆး၊ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ။

Photo: by ส่องเชียงราย – တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းထႆး ၵွင်းၵမ်းလင်းၽႃမိူင်း လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉပွတ်းဝၢၼ်ႈပူင်ႇ မူႇ 21 ဢိူင်ႇမႄႈသလွင်းၼႂ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။

- Subscription -

ဝၢႆးသေပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းထႆးလႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းၶိုၼ်း၊ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး ဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ရတ်ႉတၼႃႉ ၽတ်ႉထၼသူဝ်ၽူၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သၢမ်ပိူဝ်ႉ၊ တင်းမူတ်းမီးယႃႈမႃႉ 320,000 မဵတ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ရတ်ႉတၼႃႉ ၽတ်ႉထၼသူဝ်ၽူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမုၵ်ႉ မၢႆ 31 လၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢိၵ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိူဝ်ႊၾိဝ်ႊသေ ပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼႆႈ တီႉလႆႈယႃႈတင်းမူတ်းသၢမ်ပိူဝ်ႉ၊ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉမွၵ်ႈ 3 သႅၼ်မဵတ်ႉ”-ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- “ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၶဝ်မွၵ်ႈ 7-8 ၵေႃႉ၊ တေႃႉယႃႈပႆတၢင်းၶဝ်ႈမႃး။  ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆးၸင်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်း၊ ႁၼ်မႅၼ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလႄႈၼႄတူဝ်ၸႂ်ႉၵိုတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၸုမ်းၵႃႉယႃႈယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ လႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်”-ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈမီးၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇၼႆသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ်လိုပ်ႈလမ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ လၢမ်းဝႃႈ ပၢႆႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ (မိူင်းတႆး)ယဝ်ႉ-ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း ပိၼ်ႇမႃးတီႈၶၢဝ်ႇထႆး သွင်ႇၵဵင်းႁၢႆး

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း