Saturday, July 20, 2024

ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တႆးယၢၼ်မိူင်းႁၢမ်းၵၢၼ်

Must read

ၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းသေ ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

Photo by – ၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်းလႅင်း/ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းၵိၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅၵ်ႇငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ်/ ငၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႄႈ တူင်ႇတၢင်ႇ တူဝ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်လႆႈ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 113 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo by – ၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်းလႅင်း/ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းၵိၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ဢႃးၸၢၼ် ၽိသိတ်ႊ ၼႃႊသီႊ ၶူးသွၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉတႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းထႆးလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၸွႆႈထႅမ်။ ႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇပပ်ႉယေးငိုၼ်း၊ ႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းသေ ငိုၼ်းၸိူဝ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်မႃးၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်းလႅင်း/ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းၵိၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ယူႇတီႈၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 200 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈႁိမ်းမိုၼ်ႇ) တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 113 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတင်းမူတ်း 22,600 ဝၢတ်ႇ (တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 သႅၼ်)။

ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶူးသွၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ၵွင်ႉသၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ငိုၼ်း 200 ဝၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၽွင်း ဢမ်ႇယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်၊ ၵႃႈယႃႈယႃ၊ ၵႃႈၼမ်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵႃႈၾႆး၊ ၵႃႈၼမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – ၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်းလႅင်း/ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းၵိၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သိပ်းဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တေႃႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 2,811 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 48 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 2,108 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ ဝႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း