Thursday, June 20, 2024

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလၢႆးၶႃႈ လွတ်ႈဢၢၼ်ႇၵမ်ႉၽဝႃႇလဵပ်ႈဝဵင်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် တၢင်းပဵၼ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵူႇသူလ် ၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽတ်းၵမ်ႉၽဝႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ/ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လွတ်ႈဢၢၼ်ႇၵမ်ႉၽဝႃႇလဵပ်ႈဝဵင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း လွတ်ႈဢၢၼ်ႇ ၽတ်းၵမ်ႉၽဝႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် ၽႄၵၼ်လၢႆလၢႆၸုမ်း သေ လူင်းၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်း ဝဵင်းသေ လွတ်ႈႁေႃႈ ၽတ်းၵမ်ႉၽဝႃႇၶႃႈ။ ၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၢၼ်၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ် မဵတ်ႉသၢႆး ပိုၼ်ၼႂ်းဝဵင်း။ ႁေႃႈလိုပ်ႈ ပႅတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းပွၵ်ႉၽႂ် ပွၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ပီၼႆႉတႄႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း တၢင်းဝဵင်း ၶႂ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵူႈပွၵ်ႉမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလူင်းၸူးထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပွၵ်ႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ သေ ၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ဢၢၼ်ႇၵမ်ႉၽဝႃႇ လွတ်ႈပရိတ်ႈ ၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၼ် ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တင်းဢၼ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉသေ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ငိၼ်း ဝႃႈၽၢၼ်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆလႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၼိမိၵ်ႈဢမ်ႇပေႃးလီ ၼႆသေ လႅပ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပွၵ်ႉ၊ ဢိူင်ႇ ၽႂ်မၼ်း မႆႈၸႂ် သေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽတ်းၵမ်ႉၽဝႃႇ တင်းဝဵင်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ” ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ လွင်ႈၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽတ်းၵမ်ႉၽႃႈဝႃႇ လွတ်ႈပရိတ်ႈၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းဝၢႆးလင်လိူၼ် ႁႃႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ။ ပီၼႆႉတႄႉ ႁဵတ်းတီႈၵျွင်းၽႂ် ၵျွင်းမၼ်းသေ သင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ၶီႇရူတ်ႉၵႃး လွတ်ႈႁေႃး ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်လၢႆးသင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵူၼ်းဢမ်ႇ ၸူႉတုမ်ၵၼ်” ၸဝ်ႈၶူး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 7 သႅၼ်ပၢႆၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ မီး ၸဵတ်းမိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ ။

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃး ႁတ်းၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႇလေႇၵၼ် တီႈလႂ်၊ ၵူၼ်းၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ဢႅဝ်ႇၵၢတ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီး၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉၵၼ်တင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း