Thursday, May 23, 2024

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ယႃႇယုမ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၽႄႈတၢင်း မႅသ်ႉသႅၼ်ႊၵျိူဝ်ႊ

Must read

ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သဵင်ဢၼ်သူင်ႇၸွမ်း မႅသ်ႉသႅၼ်ႊၵျိူဝ်ႊ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ မီး ၵူၼ်း 33 ၵေႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ/ဝူႊႁၢၼ်ႉ) ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

 

- Subscription -

ဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆ ဝႃႈ ယႃႇပွႆႇၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ 23-24/3/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၾဵသ်ႉပုၶ်ႉ တၢင်းလၢႆ သူင်ႇ သဵင်ၽူႈယိင်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်း မၢၼ်ႈဝႃႈ – “တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်   33 ၵေႃႉ၊ ပေႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၵူဝ်ၵူၼ်း မိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်တုၵ်ႉၶ ၵၼ်ၵႂႃႇမူတ်းလႄႈ တႄႇပိုၼ် ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

 

 

ယၢမ်းလဵဝ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ မီး 2 ၵေႃႉ။  ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်းသွင်။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 36 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းဢမေႊရိၵႃးမႃး ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈႁူင်းယႃမိူင်း ဝဵင်းတီးတိမ်ႇ မိူင်းၶျၢင်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 26 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်ႊၵလႅၼ်ႊမႃး ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈ ႁူင်းယႃ ဝေႇပႃႇၵီႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ – ၶဝ်ႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး သွင်ၵေႃႉ

 

ဢူးၸေႃႇထေး တႅမ်ႈတၢင်ႇ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉမၼ်းဝႆႉဝႃႈ – ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၼၼ်ႉတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်းတေႃႈပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈ၊ ယႃႇတူၵ်းၸႂ် လႂ်တိုၼ်ႇ၊  ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႄႉၼမ်းၼႄၼၼ်ႉသေ ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်း ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 24/3/2020

သုၼ်ၶေႃႈမုလ်း worldometers.info ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၼႆႉ – တင်းလုမ်ႈၾႃႉ 196 မိူင်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် The coronavirus COVID-19 ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီး ႁိမ်း 4 သႅၼ်ၵေႃႉ (395,812 ၵေႃႉ) ၵူၼ်းတၢႆ မိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ပၢႆ (17,235 ၵေႃႉ)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း