Sunday, June 16, 2024

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး

Must read

တႃႇတေၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈတူၵ်ႇလၢတ်ႈတုၵ်း ယွၼ်းတီႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးထႅင်ႈ။

Photo by – ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတူၼ်ႈတီး/ မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃး လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ တႃႇတေမႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇတီႈၼႂ်း သၽႃးၵူၺ်း ယင်းလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶုၼ်ႇယႃႇၸႃႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႆႈ ထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ MRTV တင်း Sky Net ၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ တေမႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇတီႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆးၸိုင် ယူႇတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တေလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ဢွၼ်တၢင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈတၢင်ႇပၼ်ပႃးၽိုၼ်မိူၼ် မၢႆၾၢင်လႄႈ ဝႂ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တၢင်ႇပႃးၸွမ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႇယႃႇၸႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇတၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၸိုင် ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ။ ၸိူဝ်းလႆႈ ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႈတႂ်ႈလိၼ်တီႈ လုမ်းသၽႃးၼၼ်ႉၼေႈ။ တီႈၼၼ်ႈၶဝ် ဝႆႉပၼ်တီႈယူႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။ ၶဝ်ဝႆႉပၼ် TV သေ ႁႂ်ႈတူၺ်းတီႈၼၼ်ႈသေ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈလီလီ။ ဢမ်ႇလႆႈ VDO သဵင် လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်လီ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းတႆးယၢပ်ႇၼႆႉ ၶုၼ်ႇယႃႇၸႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းတႆး လႆႈလၢတ်ႈတီႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈဝႃး 12/3/2020 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၢင်ၵမ်းသမ်ႉ ပေႃးၶႂ်ႈထၢင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈသၽႃးႁိုဝ်ၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇယၢပ်ႇၼႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ၼႄဝႂ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သ ၽႃးလႆႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်း လဵဝ် ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တႃႇၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇသၽႃးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတၢင်ႇယွၼ်းပဵၼ်လၢႆလၢႆၸၼ်ႉ သေဢမ်ႇ ၵႃး ဢမ်ႇပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆသေ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ လၢၵ်ႇလၢႆးသင်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း