Sunday, June 16, 2024

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးယႃႉ လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶိုၼ်း ၵေႃႉ 2,000 ပျႃးၵူၺ်း

Must read

ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ယႃႉၵဝ်းၼၼ်ႉ လူႉသုမ်း ၵႂႃႇႁိမ်း 200 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်/ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉ

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 4 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA တီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ၼၼ်ႉမႃးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းတိၼ်လွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵဵင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃးႁဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်းၼႆႉ တေတူၵ်းမွၵ်ႈ 200 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉၶႃႈ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၺႃးယႃႉသွၵ်ႈတဝ်တႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 2-3 ႁိူၼ်းၼႆႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လင်ႁိူၼ်း 72 လင်။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26-27/2/2020 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈႁၢမ်းငၢႆး။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6-7/3/2020 ၼႆႉ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵဵင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ႁၢႆၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း၊ ၸၢၵ်ႈတတ်းယႃႈ 3 လမ်း၊ ၸၢၵ်ႈတတ်းမႆႉ 2 လမ်း။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်းၼၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ်တေတူၵ်းယူႇ 15 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ၸၢၵ်ႈတတ်းယႃႈသမ်ႉ ၼိုင်ႈလမ်း 350,000 ပျႃး။ ၸၢၵ်ႈတႅပ်းမႆႉသမ်ႉ ၼိုင်ႈလမ်း 150,000 ပျႃး ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 200 သႅၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၢႆသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်လၢႆသေဢမ်ႇၵႃး။ ငိုၼ်း၊ ၶမ်း ၶူဝ်းၸႂ်ႉၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးယႃႉ ဢဝ်တၢင်းၶွင်ၵိၼ် ၵႂႃႇ လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပၢင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵဵပ်း ၶေႃႈမုလ်းသေ တၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။ ၶဝ်သမ်ႉၸွႆႈလူင်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႆႈၵေႃႉလႂ် 2,000 ပျႃးပၢႆ။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း။ 1 ဝၼ်းလႂ် 700 ပျႃးဝႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသမ်ႉ 1 ႁိူၼ်းလႂ် 50,000 ပျႃး၊ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႃႈၸွႆႈထႅမ် ၶိုၼ်း ဢေႇၶႃႈဢေႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃမႆႉ သူင်ႇမႆႉပၼ်တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လွႆတွၼ်းတႃႇသၢင်ႈ တပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပၢင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ပေႃးမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းတႄႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းပၢၼ်သိုၵ်းမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉယူဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းတပ်ႉတႃႇၶဝ်တီႈလွႆတွၼ်းသေ သင်ႇမႆႉပူၵ်ႇမႆႉမွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ယွၼ်းၶျေႃးထူဝ်ႈ ၶျေႃးၵႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ တႃႇတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ် သူင်ႇတီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ သုၵ်ႉသၵ်ႉတႄႉ ဢိူဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ”ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း