Sunday, July 21, 2024

ND တႆး တေပဵၼ်မွၵ်ႈဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

ပေႃးဝူႊႁၢၼ်ႊ (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ) ယဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး (ND) တေပဵၼ်ၸတ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Ngern Pai Pern/ ပၢင်ၵုမ် UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း 18 တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 12/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 18 တီႈသုၼ်ၵၢင်မႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃး လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ် UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ တူဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ND တႆးယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်း မႃးယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19) ၼႆႉ။ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸူႉတုမ်/ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႆဝႆႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းမႃးၶမ်ယူႇတီႈလွင်ႈၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ND ၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊတေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Ngern Pai Pern/ ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူ်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC ထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ND တႆးၼႆႉ တေၸတ်းဝၼ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း၊ ၵူၺ်းလႅပ်ႈ တေ ပဵၼ်ဝၢႆးလင်သွၼ်းၼမ်ႉ။ တေတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းဝႃႈ ပေႃးဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႉသ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇယူႇႁိုဝ်ၼႆၶႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈၸတ်းမၼ်းတႄႉ တေပဵၼ်တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လၢႆ လၢႆလွင်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၊ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ တႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးမူႇပိူင်လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC ၼႆႉ မီးၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ)၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း