Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတုၵ်းယွၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈထွႆထွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁၢမ်းငၢႆး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၽႂ်းၽႂ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Khun Zaw Oo VJ/ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်သွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ တင်း ဝတ်ႉၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မူၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼႆႉ တေမီးၶၢဝ်း တၢင်းမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/2/2020 ၼၼ်ႉမႃး။ ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ် ႁိူၼ်းယေး၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ မူၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထွႆဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇယူႇၵႆၵႆ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈပွတ်းထိူၼ်ႇပုၼ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ တင်း ဝတ်ႉၵုင်းၸူင်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး ႁူဝ်ၵူၼ်း 304 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃသႃး၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးငိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လမ်ႇ လွင်ႈမၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းဝူဝ်း၊ ၵႂၢႆး၊ မူ၊ ၵႆႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈ မိူဝ်း ႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Khun Zaw Oo VJ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းယေး ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ၸွမ်းတၢင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ၊ ဝတ်ႉၵုင်းၸူင်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မူၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးပၢင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး ႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ၸၢမ်ပွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၶဝ်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးပႆႇလီ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈပႆႇတဵမ် ထူၼ်ႈၼႆသေ ႁႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း”ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ လုၵ်ႉတၢင်းလွႆတွၼ်းလူင်းမႃးယဝ်ႉ မႃးမူၵ်းဝႆႉၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ၸွမ်းတိၼ်လွႆ လွႆ တွၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃ သႃး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း