Monday, July 15, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး – မိူင်းၼွင်

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸူး သိုၵ်းတႆး RCSS ထႅင်ႈ တၢင်းပွတ်းလွႆႁူၼ်း။

Photo by – Alex KJ/ ၾၢင်ႁၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း RCSS

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 မႃး တေႃႇထိုင် 3/3/2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး တပ်ႉပၢင် သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈတၢင်းလွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တေႃႈလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တၢင်းလွႆတွၼ်းတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် ပႆႇထွၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁုမ်းႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းပွတ်းလွႆႁူၼ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈ သိုၼ်းမႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢိတ်းဢွတ်း၊ ယွၼ်ႉၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိူမ်ႈၸမ် ႁဝ်း ၼႃႇလႄႈ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး 2/3/2020 ဝၢႆးလင် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႆႈဢိုတ်းပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉဢဝ် လၢႆးၶႃႈတေႃႇထိုင်မိူင်းၼွင်။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈ သဵဝ်ႈသေ မႃးပၼ်ႇ တၢင်းလွႆႁူၼ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵေးသီး – မိူင်းၼွင်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢိုတ်းသေ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ၸူးႁဝ်းၶႃႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း RCSS တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS လႆႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶေႃႈဢၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မီးၼမ်ၼႃႇ။ ၶဝ်သူင်ႇလိၵ်ႇမႃးၸူးႁဝ်းတႄႉဝႃႈ ၽွင်းလူင် တေဢွၵ်ႇတၢင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ် ၸွမ်းသၢပ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈလူဝ်ႇ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ႁႂ်ႈႁဝ်းငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ထႅင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈတီႈသူ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ ထႅင်ႈ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈၵူႈလၢႆးလၢႆးသေ ၶိုၼ်ႈၸူးႁဝ်းၶႃႈဢိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶဝ်လၢတ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လႄႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ။ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ မႃးပဵၼ်တၢင်းပွတ်းလွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းၵေးသီးၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး တီႈဝတ်ႉၽၵ်းၼၢမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ် ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ပႆႇပွၵ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီး မွၵ်ႈ 160 ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုတ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS ၵေႃႈ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းၸုမ်း PPST ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း