Monday, May 20, 2024

ၽူႈတႅၼ်း(လွႆ)တဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင်

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈမႅင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ(တွင်ႇပႅင်ႇ) ၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းတဢၢင်း(လွႆ) ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to Khun Aye -ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉတွင်ႇပႅင်ႇ တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ဢဝ်ႁဵတ်းလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ

ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢူးဢွင်ႇထွၼ်း တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/2/2020 ဝႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃ ၸဝ်ႈၾႃႉ ၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင်(တွင်ႇပႅင်ႇ)ၼၼ်ႉ  ၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇႁေႃ ဢဝ်ႁဵတ်းလုမ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ပလွင်ႈဝႆႉသေ ၼႃႈဝၼ်းတူၵ်းႁေႃသမ်ႉ ဢဝ်ႁဵတ်းလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝႆႉ။ ယွၼ်ႉပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင် ၵိုၵ်းပိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းတဢၢင်း ပလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတဢၢင်း လႆႈလုမ်း လႃးႁဵတ်းပဵၼ်ႁူင်းၼေပိုၼ်းသေ ႁၵ်ႉသႃၵုမ်းထိင်းဝႆႉ – ဢူးဢွင်ႇထွၼ်း လၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉတွင်ႇပႅင်ႇ ၼႆႉ မီးတီႈပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။ ပဵၼ်လၢႆးမိုဝ်း ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယႃႊ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ၊ တူဝ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇၵေႃႉၵုမ်းသေ မေႃၵေႃႇသၢင်ႈၸၢဝ်းၶႄႇ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1931 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းပီ 1932 ။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢႃယုႁေႃလူင်မီး 90 ပီပၢႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈထၢမ် ၽွင်းတႅၼ်း ဢူးဢွင်ႇထွၼ်းဝႃႈ- ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ တွင်ႇပႅင်ႇၼႆႉ ဝႂ်တီႈလိၼ်မၼ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉပဵၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝႆႉယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃၼၼ်ႉ မီးႁိူၼ်း၊ တီႈယူႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေမွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတဢၢင်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းႁူင်းၼႄ ပိုၼ်းတႄႉ ပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတွပ်ႇ ၽွင်းလူင်ၼၼ်ႉသေ ဢူးဢွင်ႇထွၼ်းလၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ 7 Day  ဝႃႈ- “ဝႂ်တီႈလိၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းၶိုၼ်းယႃႉၵေႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းဝႂ်ပၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈသင်သေၶေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း လူၺ်ႈ လၢႆးလီ။ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၼႆတႄႉ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉလၢႆးႁၢႆႉသေတုၵ်းယွၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈတေလႆႈ ႁဵတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၾႃႉတွင်ႇပႅင်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင် ၸဝ်ႈလိုၼ်းသုတ်း။ မိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢင်လူင် 1947 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၼႃႈၵၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႇၸိုင်ႈတႆး  ဝႆႉ။

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဢဝ်တီႈ ၶၢဝ်ႇ-7 Day

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း