Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်။

တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

ဝၼ်းတီႈ 13 /2/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်း  ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ ဢႃယု 30 ပီပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဢၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ မီးတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။ ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသူၼ်သေလႄႈ ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ တူဝ်တၢႆမၼ်း။ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တင်ႈဢဝ်ႁၢင်ပီ 2019 မႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်းၵမ်းၺႃးယိုဝ်း ပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ။

လုင်းၸၢႆးလ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်း တီႈမိူင်းတၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေဢိတ်းယဝ်ႉ ။ လီၵူဝ်တႄႉတႄႉ။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ႁဵတ်းသင်လႄႈမႃးယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိၵ်းတိၵ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၵေႃႉယိုဝ်း၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈယိုဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်း ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

“ပိူင်လူင်တႄႉ မိူၼ်ၶႃႈၵႆႉလၢတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၢႆမီႈဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃးၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႈလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်း။ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတႄႉပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇႁႂ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈၶဵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ်။ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႄႈ  ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၺႃး ယိုဝ်းတၢႆတီႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 23 ဝၼ်းသမ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/1/2020 သမ်ႉၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ မိူင်းတၢင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း