Tuesday, May 21, 2024

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ မႂ်ငိုၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Eagle Shipping ဢၼ်ႁူမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ငိုၼ်းတွင်းလႄႈၶူဝ်းၶွင် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မႂ်ငိုၼ်းတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ Eagle Shipping ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ မျႃႉဝတီႇလီႊမီႊတႅတ်ႉ သေ ဢဝ်သၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢႆတေႃႇ သိင်ႊၵပူဝ်ႊ ။

Photo Credit – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ

မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ လူဝ်ႇသၢႆးတႃႇႁဵတ်းၵုၼ်ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ Myawaddy Trading Limited  ဢဝ်သၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢႆတေႃႇ ။ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတေတူၵ်းမႅၼ်ႈ 2 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Eagle Shipping မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊသမ်ႉပဵၼ်ၵေႃႉၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉသၢႆးသူင်ႇပၼ်။

- Subscription -
Photo Credit to Business Time (PHOTO: ST FILE ) – သၢႆးပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလူင် တီႈမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ

လွင်ႈၼႆႉၾၢႆႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊဢၼ်ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢီႊၵႄႊလ် သျိပ်ႉပိင်း ။ ၸိၼႄးဝႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်၊ ႁဵတ်းပၼ်တႃႇၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆသေ မႂ်ငိုၼ်းတႃႇ 9 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ Eagle Shipping ၵေႃႈ ယွမ်းၼွမ်းထိုင် ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ သေ ယွၼ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းလႄႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လူတ်းယွမ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2020  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ လိုၼ်းသုတ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ပၼ်ငိုၼ်း 1 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Google- ၶွမ်ႊပၼီႊ မျႃႉဝတီႇ ထရဵတ်ႊတိင်ႊ လီႊမီႊတႅတ်ႉ

ၶွမ်ႊပၼီႊမျႃႉဝတီႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ပၵ်းတီႈတႃႈႁိူဝ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈသေ ဢဝ်ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ် ၊ ၶူဝ်းၼမ်ႉ၊ ပႃးၸဵမ် လဵၵ်း၊ ၸိုၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း သူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း။ ၶိုၼ်းဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းသူင်ႇၶဝ်ႈၶၢႆၼႂ်းမိူင်း။

Ref; VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း