Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉသၢင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉ မႄး။

Photo by – ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း/ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/1/2020

ဝၼ်းတီႈ 21/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼၢင်းပဝ်းႁွမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင် လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပိၼ်ႇလႃႉ တင်း ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ၽၢႆႈၼွႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမင်းၵုင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းၼၢင်းတေ ၵႂႃႇသူင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶဝ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄးသေ မၼ်းၼၢင်းသမ်ႉၵႂႃႇၽၢႆႈၼွႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢႆးဢၢႆႈလူႇ ဢႃယု 25 ပီ ၵႂႃႇၼွၼ်းႁဵတ်းႁႆႈသေ တေပွၵ်ႈမႃးဢဝ်ၶွင်ၵိၼ် ယမ်ႉ တီႈႁိူၼ်း၊ မႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈၵၢင် တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလုၺ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း