Thursday, July 18, 2024

ၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇလဵပ်ႈမိူင်းၸုပ်ႈသွင် ၶိုင်ပွင်တႃႇႁူမ်ႈ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Must read

ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် (တၢင်ႉယၢၼ်း) လႄႈၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၸၢႆးၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉဢဝ်ၵႅၼ်ၵၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈလူင်းၵႂႃႇထိုင်ပၢႆၸၢၼ်းပႅၼ်ပႄႈသုတ်းၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈႁႅင်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၶိုၼ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ။

Photo Credit to Sai Hsai Luen Hseau-  ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် (တၢင်ႉယၢၼ်း) လႄႈၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇလူင်းထိုင်ဝဵင်းတႃႈဝၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/1/2020

ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်တေပၼ်ႇ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆ တႆးလႅင်း ၼႆႉတႄႉ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ မႃးၼမ်ၼမ်  ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢႆတွင်းတႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ်   လႄႈၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း  ၼႆႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ဢွၵ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ2/1/2020 ။ ႁိုင် 13 ဝၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈဝၢႆ (Dawei) ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၵေႃႇသွင် (Kaw Thoung) ဢၼ်ပဵၼ် ဝဵင်းမီးၾၢႆႇၸၢၼ်းသုတ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။

Photo Credit to Sai Hsai Luen Hseau-  ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် (တၢင်ႉယၢၼ်း) လႄႈၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇလူင်းထိုင်ဝဵင်းတႃႈဝၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/1/2020

“ထႅင်ႈ 5 ဝၼ်းတေဢၢၼ်းထိုင်ၵေႃႇသွင်ၶႃႈ။ ၶႂ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၾိင်ႈယူႇသဝ်း ႁႃၵိၼ်လႄႈ ၾိင်ႈႁၢင်ႈလီၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ သၽႃႇဝ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼၼ်ႈ။ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလီတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉမီးႁႅင်း။ ၶႂ်ႈပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇႁိမ်းပၢင်ႇလၢႆႇ တူၺ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီၽွင်းတႃဝၼ်းတူၵ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼုမ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၵၢၼ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝၢႆႇမႃးပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၾိင်ႈယူႇၵိၼ ်ၵူၼ်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵေႃႇသွင် ယဝ်ႉ တင်းသွင်ၵေႃႉတေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ရူတ်ႉထိပ်ႇတၢင်ႇရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ ။” ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် လၢတ်ႈၼေထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo by Oon Khur Lao- ၽွင်းၼုမ်ႇတႆး 2 ပီႈၼွင်ႉလႄႈဢူၺ်းၵေႃႉ ပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ ထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 03/06/2019 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႃလိ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ

မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019 ၼႆႉၵေႃႈ ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်း ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၵုၼ်ႁဵင် တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊဝၼ်းတီႈ13  ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇဢွၵ်ႇၵဵင်းမႆႇ  ပၼ်ႇလဵပ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊  မိူင်းယၢင်း ၊ မိူင်းမွၼ်း ၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ၶိုၼ်ႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ သေၶိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶိုၼ်းထိုင်တႃႈယိူင်းမၢႆတီႈဝဵင်းၵႃလိ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ2019။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း