Monday, June 17, 2024

ၵႃး 12 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ ၺႃးၾႆးၽဝ် လမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ/ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၾႆးၽဝ်

ဝၼ်းတီႈ 12/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင် 12 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 12 လၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးသူၺ်ႇမွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢၼ်လႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႃးလူင် ပႆႇၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလၼ်ႇ 2 ၵမ်း။ ဝၢႆးသေလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ ၼၼ်ႉ ၺႃးၾႆးၽဝ်ယဝ်ႉ။ ၵႃးလူင် ဢၼ်ၺႃးၾႆးၽဝ်ၼၼ်ႉ တေလုၵ်ႉမူႇၸေႊသေ လူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၢင်ႇ ဝႆႉၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ ၺႃးၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၵႆႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ/ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၾႆးၽဝ်

ၸၢႆးသူၺ်ႇမွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် ၵႆႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 4 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 သမ်ႉ 5 လမ်း ၺႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးသမ်ႉ လႅပ်ႈ ၶဝ်တေ ဢမ်ႇ ၵဵပ်းလႆႈၶွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးလူင် ဢၼ်ၵႆႉလႆႈၺႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ 1 လမ်း လႆႈပၼ် 60 သႅၼ်၊ ပေႃး ပဵၼ် 22 လေႃႉသမ်ႉ လႆႈပၼ် 200 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

“ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉဢၼ်ၺႃးၽဝ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ၵႃးတေမီးမွၵ်ႈ 800 သႅၼ်ပျႃး။ ၵုၼ်ႇၶူဝ်း ဢၼ်တၢင်ႇ မႃး ၼႂ်းၵႃးသမ်ႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 500 သႅၼ်” ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လႅၼ်ႈသၢႆ မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉဢၼ်ၺႃးၾႆးၽဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်လူင်းမိုဝ်း ၽဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။

“ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇ 200 သႅၼ်ပျႃး။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၵႃးတႄႉ လႆႈၵႂႃႇသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇသူင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ” ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢင်းမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီ 2019 ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 7 လမ်း ၺႃးၾႆးၽဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း