Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်း TNLA သၢႆႈတႅၼ်းၵႃႈႁူဝ်ဢၼ်လႆႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမေႃႇႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇမႃး ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်း တၢႆ။

Photo by -ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ / ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် ၺႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တွင်းၶွင်ႇ ဢႃယု 30 ပီ။

- Subscription -

ဢူးတွင်းၸေႇ ၵေႃႉပဵၼ်ဢူႈလုင်း မွင်ႇတွင်းၶွင်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပႂ်ႉႁႄႉတႃႇ ၵူတ်ႇ ထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။ လၢၼ်ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး။ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းသေ ႁေႃႈရူတ်ႉလႅၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သိုၵ်း TNLA လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ။ လၢၼ်ၸၢႆးၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းလဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 10 ထူင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယိုဝ်းၺႃး မွင်ႇတွင်းၶွင်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတွင်းၸေႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ သိုၵ်း TNLA မႃးယွမ်းတၢင်းၽိတ်းယူႇၶႃႈ ဝႃႈၶဝ်ယိုဝ်းၽိတ်းၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇတွင်းၶွင်ႇဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ 2 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇၶေႃႇယိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမေႃႇႁၢၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၵၢတ်ႇတီႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်းသေ ပွၵ်ႈမႃး။ မႃးၺႃး သိုၵ်း TNLA ႁႄႉ ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၺႃး ယိုဝ်း။ TNLA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်း၊ ယိုဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈသေလႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၺ်းၼႆဝႃႇ။ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီႁဵတ်းပဵၼ်ထၢၼ်ႇၼႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၶဝ်တေ ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသင်၊ ၵမ်းလင်မႃးယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇ ထိုင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း