Friday, July 19, 2024

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်မႃး

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ မႃးမိၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။

Photo Credit to မၢဝ်ႇမိူင်းငေႃႉ – ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၽူင်ႉပိဝ်

ဝၼ်းတီႈ 20/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတၢင်းမိူင်းငေႃႉ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၸၶၢၼ်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ မႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄလႆႈပၢႆႈ – ၸဝ်ႈႁၢၼ်တႃးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ပၢင်တိုၵ်းတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိုဝ်းႁဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဝ်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းဢမ်ႇလွၵ်ႈငိုတ်ႈလီလီ သမ်ႉလႃႈလီႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ” ။

ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈၼၼ်ႉ မိၼ်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈၶွပ်ႇ မၢၼ်ႈၵၢင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းငေႃႉလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး။ မိၼ်လူင်းတႅမ်ႇႁႅင်းၽႅဝ်လႄႈ လင်ၶႃးသိုင်ႇ၊သုမ်ႉလႄႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပေႃး ၽူင်ႉပိဝ်။

Photo Credit to မၢဝ်ႇမိူင်းငေႃႉ – ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၽူင်ႉပိဝ်

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 17 /11/2019 ။  တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 18/11/2019 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တူၵ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေး။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈလီႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်း။ တူၵ်းၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၶုမ်ႇငိုၼ်း ၊ ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်း မိူင်းငေႃႉ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်းၸမ် 800 ယဝ်ႉ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ တီႈယူႇတီႈသဝ်း ။ လႆႈၸႅၵ်ႇၵၼ်ယူႇလၢႆလၢႆတီႈ။ တၢင်းၵႂႃႇၸွႆႈၶဝ်သမ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူးၶဝ် ” –  ၵူဝ်ႇဢပၢမ်း ၸူမ်းၸွႆႈ ထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိုမ်းတမၢဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼိမ်း၊ ၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇလေး၊ မၢၼ်ႈၶွပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵမ်းၼႆႉသေ ႁိူၼ်းယေးႁႆႈၼႃး ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလုၵွႆၼမ်သေတႃႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊလႄႈ ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သွင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမီး 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 30 ပၢႆယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းသၢႆမၢႆၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း