Saturday, July 20, 2024

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈဝႅၼ်

Must read

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ တေၸတ်းၸႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ထိုင် 27/11/2019 တီႈပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈဝႅၼ်။

Photo Credit

ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးတေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ။ မီးၼူၵ်ႉတူဝ်းလႄႈ ၵႃႈမူၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတေၵႃႈပၼ်ႇၵွင်၊ ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ပဢူဝ်း၊ ၼွင်၊ ထၼု၊ တွင်ႇလိူဝ်း၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ လီႇသူႇ၊ တႆး တေဢဝ်တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်းမႃးလဝ်ႇမူၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်။ မီးပၢင်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇတေလဝ်ႇမူၼ်ႈပၼ်ၵူၼ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်း။

- Subscription -

“ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးပီၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်လမ်းဝူင်း ၵဵင်းတုင်။ ၽႂ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၵႃႈလမ်းဝူင်း တေလႆႈသိုဝ်ႉဝႂ်သေၶဝ်ႈၵႃႈၸွမ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလမ်းဝူင်းၶႃၶၢဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈလမ်းဝူင်းပၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇ ၼၼ်ႉၼႃ။ ပဵၼ်ၾိင်ႈတၢင်းၵႃႈဢၼ်လီႁၵ်ႉ တၢင်းၵႃႈၵိုၵ်းၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉလၢႆလၢႆတီႈလႆႈႁူႉၸၵ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်တေၶၢႆဝႂ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႂ်ႈလႆႈၵႃႈၸွမ်း တေမီးၵူႈၶမ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ “  – ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈလၢတ်ႈ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ဝၼ်းတီႈ 22/11/2019  တႄႉ တေမီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵူၺ်း။

ဝၼ်းတီႈ 23-24/11/2019  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်တေမီးပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ၊  ဢၼ်သုၼ်ၵၢင်ၶူၼ်ႉၶႂႃႇလွင်ႈတႆး ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃးႁပ်ႉၶူး ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး။

ဝၼ်းတီႈ 25/11/2019   ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး 52 ၸေႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ ဝၢႆးဝၼ်းတေမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ။

ဝၼ်းတီႈ 26/11/2019   ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေလဵပ်ႈတူၼ်ႈၶူဝ်းလူႇသေ တဵင်ႈၶိုၼ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉၸဵင် ပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ။

ဝၼ်းတီႈ 27/11/2019  တေမီးပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈသေ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမီးပၢင်ပိၵ်ႉပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး။

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈမူၼ်ႈၸႂ် ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ထိုင် 24/11/2019  တေမီးၸုမ်း ႁႅင်းမူတ်ႉလႅင်လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 25 လႄႈ 26 တေမီးၸုမ်းဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ။ မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆမႃးလဝ်ႇမူၼ်ႈၸႂ်။

တႃႇတေပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ(ပီတႆး) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဝႆႉ-  ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ပဵၼ် လုင်းၸၢႆးထုၼ်းမျႃႉ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸဝ်ႈလႅင်း သႂ် (ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်)၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးၸေႃႇၸေႃႇလႄႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းသမ်ႉ ၸၢႆးၶမ်းၼုတ်း၊ ၸၢႆးၼုတ်း၊ ၼၢင်းၼူၼ်း မူဝ်၊  ၼၢင်းၶမ်းၼူၼ်း။

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉ။ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈပီ 2014 (ပီတႆး 2109)။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်း တုင် မိူဝ်ႈပီ 2012 (ပီတႆး 2107)။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈပီ 2014 (ပီတႆး 2109)။ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2018 (ပီတႆး 2112) သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း