Monday, May 20, 2024

လူမ်းလႅင်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းႁွပ်ႈ 60 ပီ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႃႈသမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ်ႉ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉမိူင်းၵျပၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉ တၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ်ႉ  လႆႈဝႃႈပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉ ဢၼ်ႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းႁွပ်ႈ 60 ပီ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၽတ်ႉပဝ်ႇထိုင် 160 လၵ်း။

Photo Credit to Google Map- ႁၢင်ႈ လူမ်းလႅင်ႉ တၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် တၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၼႆႉ မီး ဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊသေ တူင်ႉၼိုင်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇ လူၺ်ႈတၢင်းဝႆး 1 ၸူဝ်ႈမူင်း 20 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။  တူဝ်လူမ်းလႅင်ႉယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 1000 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။

- Subscription -

ၵျပၼ်ႊလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ တေၽတ်ႉပဝ်ႇလတ်းၼႃႈၼမ်ႉ သမုတ်ႉတြႃႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းၵျပၼ်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 ထိုင် 14/10/2019 သေၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇ။   တေၽတ်ႉပဝ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး 8 ၸေႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ။

Photo Credit to Google Map- ႁၢင်ႈ လူမ်းလႅင်ႉ တၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ်ႉ

ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢႆလၢႆဢၼ် ပိူင်လူင်သၢႆၵၢၼ်ဝိၼ် ဢၼ်တေလူင်းမိူင်းၵျပၼ်ႊ တွၼ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ ။

မိူင်းဢၼ်တေၸၢင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်း ၊မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႊၼီႊသျႃးလႄႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉလႆႈ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵွၼ်ႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။

Photo Credit to Google Map- ႁၢင်ႈ လူမ်းလႅင်ႉ တၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ်ႉ

တၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ၾိလိပ်ႉပိၼ်း  ပွင်ႇဝႃႈ ႁႅင်းဝႆး (Speed) ။  ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူင်းၵျပၼ်ႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1958 ပဵၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ-  Aljazeera, JNTO, SAW

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း