Friday, June 14, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတေသႂ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉၼႂ်းမိူင်းတႆး

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေဢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်ပီ 2020 တေမႃး ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ တီႈယၢမ်ႈပေႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသုမ်း တီႈယၢမ်းသုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Taunggyi NLD – ပၢင်ၵုမ်ပႃႇတီႇ NLD တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/10/2019

ဝၼ်းၽတ်းတီႈ(3/10/2019) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸေႃႇမိၼ်ႉမွင်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ – ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူင်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

- Subscription -

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉဢူး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လၢတ်ႈ -“မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်ႁဝ်းယၢမ်ႈပေႉၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသုမ်းထႅင်ႈ၊ တီႈဢၼ်ႁဝ်းတေႃႉတေႉ သုမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢွင်ႇပေႉ၊ ႁဝ်းတေလႆႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း” -ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Taunggyi NLD – ပၢင်ၵုမ်ပႃႇတီႇ NLD တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/10/2019

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ပႃႇတီႇ ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး   ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇတႆး ၊ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႃႉ ၊ ပဢူဝ်း၊ ပလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။ ပႃႇတီႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူင်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ၊ ဢၼ်ပေႉၼမ် ပဵၼ်ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ။ တၢမ်းမႃးသမ်ႉပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း သမ်ႉ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼမ်သေတႃႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈတီႈၼမ် ယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။ ပႃႇတီႇသိူဝ်ႇၽိူၵ်ႇ တႄႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇတီႈလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း