Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇတေႃႇဢႃႇယုၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ထႅင်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တေႃႈၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to TNLA

ဝၼ်းတီႈ 21 /9/2019 ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ  သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်း ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႃႇဢႃယု ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတႃႇလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈ ၼႆလႄႈ  တႃးဢၢႆႈၵျေႃႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2019 ဝႃႈ-

- Subscription -

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇယိုတ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ သင်တင်းႁဝ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵေႃႈ ယင်း  ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလူး။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇသၢၵ်ႈတၢမ်း ဢႃယုၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းတေတိုၵ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ယဵၼ်ယူႇၼႆႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။ ယင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုပ်ႇဢႃယုၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႆႉထႅင်ႈသေ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သပ်းၸႅင်ႈထိုင်ၼၵ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ   ဢႃယု ၵိုတ်းတိုၵ်းမူတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၸွင်ႇသဵင်ၵွင်ႈတေသိုပ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ  ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈႁႃႉ ဢမ်ႇၸွမ်း ႁႃႉၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မပၶ ၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇပႆႇဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း  ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ယႂ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2018၊ ဝၢႆးလင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဝၢႆးလင်ၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမူတ်းသဵင်ႈ ဝၢႆးလင် ဝၼ်းတီႈ 21/9/2019 ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸွင်ႇတေၸွမ်းမၢႆမီႈႁႃႇဢမ်ႇၸွမ်းၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to South China Morning Post

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယုၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈသေတႃႉ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ဢူၼ်ၵဝ်းၸိုင် ပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း 9 လိူၼ် ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 200 ပွၵ်ႈပၢႆ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တင်းတပ်ႉသိုပ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇသွၼ်ႇပႃး။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ(ၾၢႆႇလဵဝ်)။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်တိုၵ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈသေတႃႉ ၾၢႆႇတပ်ႉဢူၺ်းလီသိုၵ်း 3 ၸုမ်းတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2019 ၼႆႉသဵင်ႈ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း