Wednesday, June 19, 2024

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢင်ႈႁႅင်းတႃႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

Must read

ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း (တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ)  ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to VOA-ၶွမ်ႊမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း 2 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊ ပွၵ်ႈၵမ် 3 တီႈလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21- 22/9/2019 

ၶွမ်ႊမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း 2 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊ  ပွၵ်ႈၵမ် 3 တီႈလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21- 22/9/2019  ၼႆႉၼၼ်ႉလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

- Subscription -

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸေႃႇမိၼ်ႉမွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇ NLD လၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ-  “ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ တေလႆႈမီး လွၵ်းလၢႆး Strategy ဢၼ်လီဢၼ်ၶႅမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၸင်ႇ တႅပ်းတတ်း တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၽူႈၼမ်းဝႆႉ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလိူၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈမႃးဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း။   ပႂ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၸႄႈမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း။ သင်ဝႃႈၸႄႈမိူင်း သူင်ႇမႃး ယဝ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ် NLD လႆႈဝႆႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတႃႇ ၶွမ်ႊမတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်  ဢူးဢိၼ်ႊထွမ်ႊၵႃႊၼေႃႇသၢမ် (ၶၢင်)ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းပဵၼ် ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ( ယၢင်း)လႄႈ ဢူးၺီႇပု (ရၶႅင်ႇ) ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလဵၵ်ႉၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “  ၶွမ်ႊမတီႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ  ပဵၼ်တႃႇ ႁဵတ်းဢူၺ်းလီၵၼ်တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပဵၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်တႅပ်းတတ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ် ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေပႃႇတီႇရၶႅင်ႇလႄႈပႃႇတီႇတႆး  SNLD  တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢေႇ ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈ ၵၼ်တင်ႈပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ်သေႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇဢွင်ႇပေႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် (KSPP)၊   ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမွၼ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း MUP ၊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပဵၼ်ပႃႇတီႇတီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNDP) ၊ ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ပႃႇတီႇတီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် (KSDP) ၊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းသမ်ႉပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းတီႊမူဝ်ႊၶရေသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း( CNLD) ၸဵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း