Sunday, May 26, 2024

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

Must read

ၽွင်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းတင်းပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းလူၺ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

Photo Credit to သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 18/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ

ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶျၢၼ်းမျေႉ လူႇမုၵူႇၺီႇယေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇသလီႇ၊ ဝၢၼ်ႈ 74 ဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈသယၢၼ်းၵျီး ဝၢၼ်ႈၵယႃးၵျီး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉမႆႈၸႂ်ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်ၶဝ် လႄႈႁိူၼ်းယေးဢၼ် ၶဝ်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၸဵတ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈမိူဝ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶိူဝ်းၵေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးယႃႉၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း။” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ယဵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇလႆႈယဵၼ် ၊ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵွၼ်ႇၽူႈၼမ်းသွင်ၾၢႆႇတေဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18/9/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ မေႃးလင်တၢင်းဝၢၼ်ႈ တပ်ႉမိၼ်းတႃး၊  ဝၢၼ်ႈတွင်ႇမႄး ဝၢၼ်ႈတွင်ႇမ ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တပ်ႉမိၼ်းတႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇမႄး လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလွႆသႅင် မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇမ တႄႉ သွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်  ၵူၺ်းမီးမွၵ်ႈ 50 ၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆ ၶၢဝ်ႇတဢၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇတဢၢင်း သူၺ်ႇၽီႇမေႇ ဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်သွင်ၾၢႆႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇထပ်းၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇလႆႈပၢႆႈဝႆႉထႃႈ ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးတၢင်ႈသေ တိဢဝ်ပူႇၵႄႈဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ပႃးၸွမ်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်သေ ပၢႆႈဝႆႉထႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 4 ဝၼ်းၼႆႉ 13- 16 /9/2019 ၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 6 ၵမ်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုတ်းလႆႈလုၵ်းပႅပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၶုတ်းဝႆႉတီႈလွႆ တွင်ႇယူဝ်း  (ဢၼ်မီး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉ) 40 လုၵ်းပၢႆ  ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း