KNU လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉၵၼ်ဢုပ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း

0
47

ႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း။

Photo Credit to U Hla Maung Shwe-KNU လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2019 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

KNU လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2019  တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ  ။ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ဝႃႈတေၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉသေတႃႉ ဢၼ်ၵႅမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း NRPC ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးလီဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ ၾၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ  VOA ဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်းၵမ်းႁူပ်ႉၵၼ် ဢုပ်ႇၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းသေ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်မႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁႃႁၼ်ထႅင်ႈလၢႆးတၢင်းတႃႇတေၶဝ်ႈႁႃၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။  KNU ၵေႃႈဝႃႈတေၵႂႃႇၸွမ်း NCA လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ   ဝႃႈတေၵႂႃႇၸွမ်း NCA ၼႆလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉလႆႈဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပွင်ႇၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်။ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီးယူႇတင်းၼမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၼႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေၵႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ။  ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဝႃႈ လႆႈတၢင်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်မႃးၶိုၼ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၶဝ်တေၶဝ်ႈပႃးမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူပ်ႉၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းဢီးတႃႇတေပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵမ်ႈယႂ်ႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်KNU ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ဝၢႆးလင် ပၢင်ၵုမ်  10 Plus 10 ။  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမူႇဝႃႇတ ၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၶဝ်တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ NRPC ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 3 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး၊ ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး (လိုဝ်ႈ)၊ ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇပျေႉ၊ ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းၼွင်ႇ ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းသေ၊  ၾၢႆႇတၢင်း KNU တေမီး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပတူဝ်ႇၸေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူးၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း KNU ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 လႄႈ 11 ၼႆႉPPST ၶွင် EAO  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  10 ၸုမ်း လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 သမ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။


eastern_breeze
SHARE