Saturday, May 18, 2024

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးတူၼ်မႂ်ႇ မဵတ်ႉတႃႇပွႆႇၽႃႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတူၼ်မႂ်ႇမိူင်းထႆး  ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ မိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉသၢမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆ  ပႃးတင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽွင်ႈ တင်းၼမ်။

- Subscription -

မႆတွင်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်မႂ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁေႃသေ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ  ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်မေႊ 2019 ၼႆႉ  ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တႃႇ သၢမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉမဵတ်ႉတႃႇၸဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဢၼ် မီးတၢင်း ပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် တုၵ်ႉၶိတ ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ။ ၽူႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ။  ၽူႈတူၵ်းၶွၵ်ႈယဝ်ႉၼိုင်ႈၶိုင်ႈၶွင်တူတ်ႈတၢမ်ႇ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပၢႆသေ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈထႅင်ႈ 3 ပီလူင်းတႂ်ႈ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဢႃယု 70 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ ၸိူဝ်းမီးဢႃယု 20 ပီလူင်းတႂ်ႈသေ တူၵ်းၶွၵ်ႈယဝ်ႉ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ၶွင်တူတ်ႈတၢမ်ႇ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ တေလူတ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇသေပွႆႇပၼ်။  ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်   ၵေႃႈတေလူတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ။  လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေထုၵ်ႇလူတ်းယွမ်းပဵၼ် တူၵ်းၶွၵ်ႈတေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းၸၢတ်ႈ၊  ၵူၼ်းၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈတေႃႇၸူဝ်ႈသမ်ႉ လူတ်းပၼ်တူတ်ႈၼၵ်းပဵၼ်တူတ်ႈမဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉလိူဝ်ႁႅင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈၵႂႃႇပၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၵူၼ်းဢၼ် လတ်းပၼ်တၢင်းယၢမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ  ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၵမ်းၵမ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇပွႆႇပၼ်ပႃး ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၶွၵ်ႈမီးယူႇ 140 ပၢႆ။ ဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈလူၺ်ႈတူတ်ႈၼၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတင်ႈၸႂ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉမီး သၢမ်သႅၼ်ပၢႆ။   ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼမ်သုတ်း ၼၼ်ႉၸိုင်ႈထႆး ယူႇမၢႆတီႈ 6။

ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ဢၼ် လႆႈႁပ်ႉမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေဢဝ်သူင်ႇၸူး ၶွၵ်ႈ ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်  တီႈဢၼ်ၸမ်မိူင်းၽႂ် မၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉသေ တေႁွင်ႉဢွၵ်ႇ ဢဝ်ၵႂႃႇမွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းလႂ်ပႃးလၢႆၵေႃႉၼႆတႄႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

ၵၢၼ်ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ သၢမ်မိုၼ်ႇ ထိုင် ႁႃႈမိုၼ်ႇၵေႃႉ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းၵူၼ်းတေပူၼ်ႉ တူတ်ႈတၢမ်ႇသေပွႆႇပၼ်ၵႂႃႇယူႇၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း