Tuesday, June 18, 2024

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ (ၾႆးမႆႈတူဝ်) ၵေးသီးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃလီယဝ်ႉလႄႈ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈမႃးတင်းၼမ်

Must read

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းၵေးသီး ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈတင်းတူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် မႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶႅၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်
Photo by – Nawe Nawe/ ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃမႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 01 လိူၼ်မေႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ တေႃႈလဵဝ် ၶႅၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလူး ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မေႊၼႆႉဝႃႈ “ ဢၼ်ပဵၼ် တီႈ ႁွႆးၸဵပ်းႁွႆးယဵၼ်းမၼ်းတႄႉ ႁႅင်ႈၵႂႃႇ ၵွၵ်းၵႂႃႇ မဝ်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇၼဝ်ႈဢမ်ႇလိူတ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ ၶႃႈ။ ဢမ်ႇႁွင်ႉဢမ်ႇႁႆႈသင်ယဝ်ႉၶႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1-2 မူင်း မၼ်းၼၢင်းတိုၼ်ႇမႃး ယွၼ်းၵိၼ်ယွၼ်းယႅမ်ႉ ႁဵတ်း ၼႆမႃးၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

“ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ မေႃယႃၶဝ် ၵွၵ်းဢွၵ်ႇၼင်ႁႅင်ႈဢၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်း။ မေႃယႃလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်သေ ယူတ်းယႃပၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈယူတ်းယႃတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပေႃးလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁပ်ႉ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸၢႆးလူး လႄႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇၸိင်ႇ ၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢိူင်ႇႁႃႈဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ။ ၼၢႆးယဵၼ်ႇ (ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢႆး) လႄႈ တင်း ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးႁုပ်ႇမႆႈတင်းတူဝ်။ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၼွင်ႉၼူၼ်း ပၢင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ၊ လႆႈတၢႆၶမ်ၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးမႃး မီးလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းလႄႈ မႆႈပႃးၼွင်ႉၼူၼ်းပၢင်ႇ ၶႃၼၢႆးလၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးလူးတင်းၼၢင်းသူၺ်ႇၸိင်ႇ (ပေႃႈမႄႈၼွင်ႉ ၼူၼ်းပၢင်ႇ) ၶႃၽူဝ်မေးသမ်ႉ ၸင်ႇ ႁႃၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး ယင်းပႆႇလႆႈငိုၼ်းတွင်းသင်၊ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇယူတ်းယႃၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း