Tuesday, June 18, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇဝၢင်းၽႅၼ်တႅမ်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇ ဝၢင်းၽႅၼ်တႅမ်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ် တႃႇဝၢင်းၽႅၼ်တႅမ်ႈလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်
Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵုမ် တႃႇဝၢင်းၽႅၼ်တႅမ်ႈလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်တႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထီႉ 4 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26-27/04/2019 တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင် သုၶမိၼ်ႇတ(ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသုၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်ႇမႃႇ ၽိပႃလ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးပၺႃႇၽေႃးၵ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆႉတႄႉ မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇတႃႇသေႇ။ ၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ 3 ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ 4 ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပိူၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ယူႇသေႇသေႇ လၵ်းသုတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးၼႆႉ မီးႁူၵ်းသိပ်းပီပၢႆယဝ်ႉ ႁဝ်းပႆႇလႅၵ်ႈ လၢႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈ လဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမၼ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ သင်ၶၶဝ် ၵေႃႈလီ ဢၼ်တေမႃးၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး တီႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ တေ လႆႈမီးသုၼ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢင်းၵိတ်း၊ ပၢႆးၼပ်ႉ။ ႁႂ်ႈတၢင်းႁူႉႁဝ်းၼႆႉ ပဵင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်တႅမ်ႈလၵ်းသုတ်ႇၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉပီၼႆႉသေ ၼႂ်းပီ 2020 တေႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်။ ၼႂ်းပီ 2021 သမ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေ ပူင်သွၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ။ ဢၼ်တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇၼႆႉတင်းမူတ်း တေမီး11 ၽႃသႃ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်ႇမႃႇ ၽိပႃလ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ် ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးမီးတၢင်းႁူႉယႂ်ႇၼႆႉၵျႃႉ၊ တႆးမီးတၢင်းႁူႉယႂ်ႇၵေႃႈ တႆးၵေႃႈတေၵျႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းမီးတၢင်းႁူႉယႂ်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၶိူဝ်းတေၵျႃႉလိူဝ်တႆးယဝ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တႆးႁဝ်းပေႃးတေမီးတၢင်းႁူႉယႂ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ် ၵၼ်ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉၵေႃႈႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ပၺ်ႇၺႃႇ ႁဝ်းဢမ်ႇယႂ်ႇၼႆၼၼ် ႁဝ်းတေတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်း ၸဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ယႃႇပေပႅတ်ႈမၢင်ဝၢင်းႁဵဝ်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆႉ မေႃသင်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းမေႃၼၼ် ၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇတိုဝ်းယိပ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၽဝ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႂ်ႈလႆႈလီလီ” ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇတေတႅမ်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၼႆႉလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း မႃးၸမ်သၢမ်ပီ။ ၵၢၼ်လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလၵ်းသုတ်ႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထလႄႈ ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၶိုတ်းပၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽႃသႃ ဢၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ်သင်ၶၸဝ်ႈသမ်ႉ လိူဝ်သေၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ တေမီး ပၢႆးၼပ်ႉ၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈပၢႆးၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ သၽႃႇဝႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေသွၼ်ပၼ်ပႃးလိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၵူႈၸၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လၵ်းသုတ်ႇ ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းမႃး မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီပၢႆယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုတ်းပၢၼ် ပဵင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း