Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

Must read

တွၼ်ႈတႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ပေႃးတေၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇ 2 လိူၼ်။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်
Photo by – cincds.gov.mm/ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ။ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တုၵ်းယွၼ်းမႃးလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေၶိုပ်ႈၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်မႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2018 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်။

တိူင်းသိုၵ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်တိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ တိူင်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ၊ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်၊ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA လႄႈ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်၊ တဢၢင်း၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ ရၶႅင်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း