Tuesday, June 18, 2024

မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး မူၺ်ႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ

Must read

မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး (ငႃးမျွင်ႇပူဝ်း) မူၺ်ႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး (မူင်ႈမႅင်း)
Photo by – DVB/ မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး (မူင်ႈမႅင်း) တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉမႃး မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး မူၺ်ႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မူင်ႈၼႆႉ တႄႇၵိၼ်ယႃႉၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇၼႆႉမႃး တႄႇဢဝ် ပီပူၼ်ႉမႃးၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယႃႉၵိၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းသီႇသႅင်ႇ။ ပီၼႆႉသမ်ႉ လၢမ်းၵိၼ် ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၼႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွႆႈယႃႈယႃ ပၼ်တႃႇၶႃႈမူင်ႈ မႅင်း တီႈၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႇလႂ်၊ သူၼ်ၽႂ် မီးမူင်ႈမႅင်းယႃႉၵိၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၶဝ်ဝႆးဝႆး ၶဝ်တေပၼ်ယႃ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်မႃးႁူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေလူင်းထတ်းထိုင်တီႈ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် မူင်ႈႁူဝ်လၢႆး(မူင်ႈမႅင်း) ၼႆႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈ ၶွင်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈထီႇၽူး၊ ဝၢၼ်ႈပူင်ႇလွင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ဢၼ်ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဝႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 140 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ပၢႆ။ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမူင်ႈ ၶဝ်ႈယႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈသူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“မူင်ႈမႅင်းၼႆႉ မွင်းဝႃႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း ၵိၼ်ပႅတ်ႈတင်းတူၼ်ႈ၊ တင်းဝႂ်လႄႈ တင်းႁူင်း မၼ်းမူတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်း လိူဝ် သင်။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼႆႉ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈသုမ်း ၼမ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႉ/သူင်ၵၼ်ၽုၵ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇၸဵမ်း၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢၼ်ဝႆႉတႃႇၵိၼ်ၵူၺ်း ပႆႇပဵၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တႃႇတေဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆ။ သင်ဝႃႈထိုင်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇၸိုင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇႁဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၼပ်ႉ မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း