Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းပၵ်းပိူင် လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်း

Must read

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 700 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄဝႃႈ “ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ တီႈလိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်းဢမ်ႇမီး၊ မီးၸဝ်ႈၶွင်ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 700 ၵေႃ
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 700 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ယုၵ်ႉပၢႆႉ သၢၼ််ၶတ်း ပၵ်းပိူင်လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်း

ဝၼ်းတီႈ 29/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Power United) ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးတဵင်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပူၼ်ႉမႃး လၢႆလၢႆလိူၼ်ၼၼ်ႉ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်တီႈလိၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၵူႈတီႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈ သင်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉသေ မၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၵူႈတီႈ သင်ဝႃႈႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဝူၼ်ႉတူၺ်း မႃးပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းဝႂ်တီႈလိၼ်(မျေႇၵရၼ်ႊ) မၼ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိူင်ၸိူင်ႉ ႁိုဝ်၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းမၼ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူင်းသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း TYPU လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသပ်းၸႅင်ႈၼႄ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႂ်တီႈလိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေမၵ်းမၼ်ႈ ဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဵတ်းဝႂ်တီႈလိၼ် ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းၸိုင် မိူၼ်တၢင်း ၵမ်ႉထႅမ် ပၼ် ႁႂ်ႈမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်တွပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးၽိုၼ်မိူၼ် 7 (ပုံစံ – ၇)။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမီးဝႂ်တီႈလိၼ်သင်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ် ၼင်လိၼ် ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်မႃး ပၢၼ်တေႃႇပၢၼ်ၼႆသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီးၼင်လိၼ်ပဝ်ႇ ၼင်လိၼ်ႁၢမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ယိပ်းပၢႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ဢမ်ႇလူဝ်ႇပၵ်းပိူင် လွင်ႈလိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ် ႁၢမ်း ဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ” “ ၼင်လိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၼင်လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်း ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း မူတ်းမူတ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးႁဵတ်း ပၼ်ႁဝ်း ႁဝ်းမီးမူႇပိူင်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းမႃး ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉယဝ်ႉ ၼင်လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီး” ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင်တီလိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်း လိၼ်လိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၵ်းမၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/09/ 2018 ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/10/2018 သမ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး။

လွင်ႈမၢႆမီႈတီႈလိၼ် 2018 ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း