Saturday, May 18, 2024

ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆးပေ့ၼမ်သေတႃ့ ၵမ်ႈၼမ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ တေဢမ်ႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈ

Must read

မိူင်းထႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ့်တူဝ်ႈမိူင်း ပႃႇတီႇတွၼ်ႈတႃႇထႆး (ၽၵ်ႊၽိူဝ်ႊထႆႊ)  ပေ့ပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆ့ၼမ်ဝႃႈၼႆသေတႃ့ မီးတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵေႃႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ။

Thailand election
Photo by Nationtv/ ပႃႇတီႇလႂ် တေၵေႃႇတင်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး

ဝၼ်းတီႈ 24/03/2019 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ့်တူဝ်ႈမိူင်း မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼပ့်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆႊ (ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇတွၼ်ႈတႃႇထႆး) ပေ့ပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆ့ဝႃႈၼႆသေတႃ့ တႃႇတေတင်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ့် မီးလွင်ႈတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။

- Subscription -
Photo by Thai PBS ၽွၼ်းပၢင်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇလႂ်ပႃႇတီႇၼၼ့် ဢၼ်ၼပ့်ၵႂႃႇယဝ့် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 94%

ၸၢႆးၼၢၼ်ၸိင်ႇ  ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 7 လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ ပႃႇတီႇတွၼ်ႈတႃႇထႆး (ၽၵ်ႊၽိူဝ်ႊထႆး)  ပေ့ပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆ့ၼမ်ၼႆသေတႃ့ တႃႇတေတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ့် လႅပ်ႈယၢပ်ႇဝႆ့ ယွၼ့်ဝႃႈပႃႇတီႇ ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ (พรรคพลังประชารัฐ) မီးသဵင် ဝႆ့ယူႇယဝ့် မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30%  တႃႇၶဝ်တေပေ့လႆႈၼၼ့် ၶဝ်တေလႆႈမီးသဵင်ၼမ်လိူဝ် 300 သဵင် ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈငဝ်းလၢႆး တႃႇတင်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ့တႄ့ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ပႃႇတီႇ ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ  (พรรคพลังประชารัฐ) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊၸၼ်ႊဢူဝ်းၶျႃႊ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆ့ၼၼ့်ၵူၺ်း “ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆ့ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ 9 ၶဵတ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆး ပေ့ပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇတင်းမူတ်း ၼႆယဝ့်။

ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ့် ၶုၼ်းဢၽိသိတ်ႊ ဝဵတ်ႊၶျၶျီႊဝႃႊ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇ ပရႃႊၶျႃႊထိပတ်ႊ ဢၼ်ယၢမ်ႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇလူင် ပဵၼ်ၵူႈၶႅင်ႇၵၼ်တင်းပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႊထႆႊ ၼၼ့်  ဢိင်ၼိူဝ်ၽွၼ်းပၢင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ် မႃးၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းဝႆ့လႄႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵႂႃႇ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း (သေႃႊသေႃႊ) မီး 500 တီႈၼင်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်တင်းမူတ်းတူဝ်ႈမိူင်း မီးၼပ့်မိုၼ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမီး 100 ပၢႆ။ ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆးၼႆ့ ပဵၼ်သၢႆ ၸွမ်ၽွင်း လူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်ႊသိၼ်ႊ သိၼ်ႊၼဝတ်ႊ ၵေႃ့လႆႈပၢႆႈယၢၼ်မိူင်းဝႆ့။ ပႃႇတီႇၽလင်ႊ ပရႃႊၶျႃႊရတ်ႊသမ့် ပဵၼ်ပႃႇတီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း